Foreningen Nutidens Kvinder Løgstør

Et stykke Danmarks historie lukker...

Tekst hentet fra Aktive kvinders hjemmeside:

Et stykke Danmarkshistorie lukker

Vi nåede ikke til vores 90 års fødselsdag

Den 31. december 2009 bliver Aktive Kvinder i Danmark opløst, kun få måneder før landsforeningen ville være fyldt 90 år. På trods af 5200 engagerede medlemmer over hele landet, måtte håndklædet kastes i ringen, og 89 års enestående forenings- og kvindehistorie komme til en ende. Omlægning af støtte- og fondsmidler har betydet, at Aktive Kvinder i Danmark har mistet tilskudsmuligheder, og på sidste landsmøde blev der desuden stemt mod den procentvis store stigning i kontingent, der skulle til for at redde landsforeningen. Derfor er Aktive Kvinder i Danmark efter årsskiftet ikke mere.

Det er en tragisk, stille død, efter foreningen har gjort en enorm indsats gennem så mange år. I 1920erne (da vi hed De Danske Husmoderforeninger) protesterede vi mod dårlige fødevarer, startede vores egen forsøgs-station til test af varer, og det førte til oprettelsen af Statens Husholdningsråd og ændring af fødevarelovgivningen. Vi hjalp under krigen med frivillig luftværnstjeneste, indsamling af vilde bær i de knappe tider, og vi lavede forbindingsmateriale af tøjrester. 

Gennem årerne har vi kæmpet for de fattige, de syge, hårdt trængte mødre og de ældre. Vi har slået mange slag for miljøet, kæmpet mod kemi i maden og råbt højt for økologi, før det var et modeord og en sundhedsmæssig selvfølge. Det var os, der pressede på for at få mammografi indført og nedbragt dødstallene for brystkræft. Og senest har vi været initiativtager til Safe and Alive som er en humanitær, almenvelgørende fond, der for indsamlede midler finansierer og understøtter arbejdet med at beskytte ofre for menneske-handel og give dem mulighed for en tilværelse uden for tvangsprostitution. Safe and Alive understøtter konkrete initiativer, som har til formål at oplyse om trafficking og anvise muligheder for hvordan, at man bedst bekæmper dette fænomen - det 21 århundredes slavehandel.

Aktive Kvinder i Danmark består af 42 lokalforeninger, og flere af disse foreninger forsætter efter landsforeningens lukning, men uden kontakt til hinanden og uden landsforeningens samlende kræfter og initiativer. 

Landsforeningens protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte er blevet orienteret om foreningens lukning.

Vi lukker ned med sorg, men også stolthed over at have gjort en forskel gennem 89 år og præget Danmark med engagement og hjertevarme.

Nyeste kommentarer

09.03 | 14:42

hej Else Du kan meldes ind i foreningen ved at kontakte tove Nielsen på t...

08.03 | 16:48

hvordan melder jeg mig ind i Nutidens Kvinder??

23.01 | 20:04

hvor finder jeg bankkontonr. karsten Hansen

10.09 | 19:25

Teaterforestillingen "Danner er d. 12. september på Vitskøl - og ikke ...