Foreningen Nutidens Kvinder Løgstør

Hvad laver vi i bestyrelsen

Møder

Bestyrelsen holder møde en gang om måneden..
Vi mødes i Byens hus. Ved møderne følger vi en dagsorden, hvor vi har en ordfører som styrer tiden og holder emnerne i sving. Første punkt på dagsorden ligger fast, dette er oplæsning af protokol, som vores sekretær varetager.
Emnerne er meget forskellige, det kan være at beslutning om vi skal bage vafler nede i byen til et arrangement, det kan være et arrangement vi skal have de sidste detaljer på plads til eller have evalueret. Ikke mindst er der er også programmet som skal på plads. Vores mandagsdamer stiller også nogle gange spørgsmål, som vi skal tage stilling til. Hvert møde afsluttes med kaffe .

Det er rigtig spændende, at deltage i. Man har som medlem af bestyrelsen mulighed for at være kreativ tænkende, have indflydelse og man kommer vidt omkring med de forskellige opgaver. Skulle du have lyst til at deltage i bestyrelsen, er der mulighed for at opstille til valg ved den årlige generalforsamling.

Program

Programmet er vores årlige største, mest spændende og krævende opgave. Vi holder nogle ekstra bestyrelsesmøder i april, maj og Juni.

På første møde med programmet, får vi de faste arrangementer lagt ind i planen, og uddelegeret opgaverne, det kan være at finde lokaler, indhente tilbud på mad osv. Derudover vejer vi selvfølgelig for og imod, om der kan eller skal ændres ved nogle ting.
Dernæst får vi i planen lagt ind, hvornår vi gerne vil have nogle foredrag, ture og virksomhedsbesøg. Herefter har alle bestyrelsesmedlemmer hver sine opgaver at gå hjem og arbejde videre med til næste møde.
Sådan fortsættes, til det hele er på plads og alle kontrakter er i hus. Deadline er start juli.

Dernæst kommer det færdige program til korrektur læsning og godkendelse ved et bestyrelsesmøde.

Lige til sidst, så kommer programmerne ikke ud til medlemmerne af sig selv. Her tager bestyrelsesmedlemmerne endnu engang cyklen, bilen eller gå benene frem.

Annoncer

Før i tiden var alle bestyrelsesmedlemmer ude for at tegne telefon annoncer hos byens butikker, restauranter og virksomheder. Vi var omkring Løgstør, Trend, Ranum, Rønbjerg, Brøndum, Aggersund, og sågar i Fjerritslev hvis de ønskede  at være med. 

Men da vi har været nød til at følge med tiden, måtte vi for et par år siden erkende at telefonannoncerne ikke længere var in. derfor vil vores arrangementer udelukke bestå af egenbetaling, og prisen vil afhængig af hvad vi kan som bestyrelse kan  kæmpe hjem af rabatter. 

Vi vil sige tak til Alle der i tiderne har støttet os, og håber I frem over vi støtte os i form af rabatter

på forhånd tak

Nutidens Kvinder, Løgstør.

Vores hjælp i byen.

Vi har et godt samarbejde med byfestkomiteen, handelsstandsforeningen, Limfjordsmusset, muslingefestival, Jazzfestival, træskibene.
Byfesten får hjælp til mange ting, og rækker bestyrelsens arbejdskraft ikke, trækker vi på vores medlemmer.
Handelsstandsforeningen får hjælp til  udsalgsstart, fastelavn, pinseparaden, torvedage m.m.


Arrangementer

Til hvert arrangement, er der lidt at forberede. Der skal som regel bages brød og laves kaffe. Vi mødes ca. en time før arrangementet starter og får dækket borde, lavet kaffe, fundet sange og gjort klar til evt. besøgende. Formand byder velkommen ved indgangen og Kasseren sidder klar med pengekassen.
Vivian byder velkommen og vi synger en sang fra omdelte sangbog. Hovedpersonen får ordet og arrangementet er i gang, midt under foredraget eller underholdningen holder vi kaffepause. Arrangementet fortsætter, til sidst synger vi en fælles sang og der bliver af Vivian sagt tak for i aften.

Et arrangement kunne også være en af vores hyggelige busture, vi har været flere forskellige steder som Sydengland, Hvidsten Kro, Jellingestenen, Thisted Bryghus m.m. Ved disse arrangement mødes på H.P. Plads, og samles i bussen. Formanden byder velkommen og fortæller dagens program. Kasseren sørger for afregning af billetter og lign.  Er turen før kl. 9 får vi kaffe og rundstykker. maden vil fremgå af program hvor vidt det er med i prisen. 

vi afsluttes på H.P. Plads hvor Formanden takker af og alle er blevet kørt sikkert hjem af bussen. 

Skagentur 2009

Indhentning af gaver

Før var Bestyrelsen En gang om året ude og hente gaver, hos byens og omegns butikker og virksomheder. Vi er omkring i Løgstør, Trend, Ranum, Rønbjerg, Brøndum og Aggersund og Fjerritslev. Nogle får sig en god cykeltur eller gåtur, og andre må dog have bilen i sving for at komme ud til de yderst beliggende.

Gaverne brugte til vores julestue, hvor vi havde vores bankospil og amerikansk lotteri. I 2009 udleverede vi ca. 175 stk. gevinster, hvilket vi gerne vil takke vores sponserer mange gange for.

Men igen har tiden ændre sig, og da vi, de senest år oplevede at flere og flere foreningerne var omkring juletid ude og søge sponsor gaver, har vi valgt at prøve noget nyt. Derfor vil julestuen være med pakkespil, hvor vi hver især medbringer en pakke.    

Vaffelbagning

Flere gange i løbet af sommeren, bager vi vafler i byen og på havnen til forskellige arrangementer, det er arrangeret af handelsstandsforeningen og  arrangører på havnen.

Vivan sørger for mandskab til vaffel vognen. Vi har ca. 30  af vore medlemmer at trække på.
Vivian står for at holde vores campingvognen ren og klar til brug, hendes mand Leif sørger for at transportere vognen frem og tilbage.

Tove vil lave vaffeldejen, og stå til rådighed i de timer vi bager. Hvilket betyder at hun  faktisk bruger rigtig mange timer på det.

Vivian, Anny Madsen, Anny Jensen, Anette, Anna og Lisette  indgår her i vagtplanen, så vidt det er muligt, enten som vaffelbagere eller kaffemester, og selvfølgelig alt diverse arbejde.


Her er det så vores mænd må blande sig. Et det mon for vaflernes skyld, eller er det for at vise de er mænd.....

arrangementer

Vi i bestyrelsen gør et stor stykke arbejde for at tilrettelægge et program der kan tilfredsstille vores medlemmer. derfor tager vi også udgangspunktet i medlemmernes ønsker. 

Vi gør meget ud af at støtte de lokale butikker og restauranter, i vores område til vores arrangementer, så vidt det er muligt. 

men samtidig tager vi også højde får hvilke faciliteter der er, om det er handicapvenlig, gode toiletfaciliteter, og om vi kan side og spise.  

Scrapbog

Vivian har til opgave at samle alle avisklip og lignende. 
Alle disse klip sørger hun for, at vi flot og nydeligt sat i orden efter dato i nogle mapper.
Disse mapper vil vi finde frem til festlige lejligheder, så alle kan kigge i dem, og mindes de mange år og de fantastiske ture og andre arrangementer, som vi har haft her i foreningen. 

Website

Det er Lisette Bundgaard der står for at opdatere denne hjemmeside samt vores Facebook-
Facebook er hurtigere og nemmere at for et budskab ud hurtigt, derfor opfordre vi alle vores medlemmer til at søge medlemskab på Facebook nutidens kvinder logstor eller nutidens kvinder 
Løgstør

Lisette ligger et stort arbejde i at lægge alle oplysninger, tekster og billeder ind. Skulle der være billeder, ideer, ris og ros til hjemmesiden,
kan I sende dem på en mail til Lisette mail: 
nutidenskvinderlogstor@hotmail.com
eller skrives i gæstebogen

Nyeste kommentarer

09.03 | 14:42

hej Else Du kan meldes ind i foreningen ved at kontakte tove Nielsen på t...

08.03 | 16:48

hvordan melder jeg mig ind i Nutidens Kvinder??

23.01 | 20:04

hvor finder jeg bankkontonr. karsten Hansen

10.09 | 19:25

Teaterforestillingen "Danner er d. 12. september på Vitskøl - og ikke ...